A Fénybánya Üvegművészeti Társulatot 1996-ban hozta létre Polyák János és Pattantyús Gergely. Közhasznú Művészeti Alapítvánnyá 2006-ban alakult.

Alapítók:
Boda Péter keramikus, Horváth Ottó szobrász, Kassai Bálint asztalos, erdésztechnikus, Kotormán Norbert szobrász, Polyák János üvegművész.
Az Alapítvány elnöksége: Pattantyús Gergely üvegművész,
elnökhelyettes: Bukta Norbert festő
.

Az Alapítvány célja:
A régifajta üvegművesség, üvegfúvó szakma megtanulása, tanítása, az üvegművészet gyakorlása, a kihalástól veszélyeztetett szakmamentése, életbentartása, továbbadása. Az (üveg)művesség és (üveg)művészet egységének újra felfedezése, illetve helyreállítása.

Az Alapítvány tevékenységi körei – az Alapítvány céljainak megfelelően:
1. tudományos tevékenység, kutatás;
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
3. kulturális tevékenység;
4. kulturális örökség megóvása;
5. euroatlanti integráció elősegítése.

Az Alapítvány tevékenységei –a fent rögzítetteken belül-, üvegfúvás, műhelyek kialakítása (kemencék, üvegtechnikai eszközök készítése, építése, vásárlása, szerszámkészítés, művészi üvegtárgyak készítése és árusítása. Üvegfúvó-bemutatók, vándor-üvegfúvások,vásározás, „céhes”iskolarendszer kiépítése, az itthoni műhelyek működtetése külhoniak számára, szakmai könyvtár és számítógépes adatbázis létrehozása, restaurálás, rekonstrukció, kutatómunka, oktatás, fordítások, kiadványok támogatása, készítése, üveggaléria létrehozása, kiállítások segítése, a társszakmák feltérképezése, néprajzi kutatómunka, és végül is képző- és iparművészeti (üveg)munkák végzése.

Célkitűzések:
A fent röviden rögzített célon belül az Alapítvány célkitűzése a kézműves üvegfúvás mesterségének mindjobbani megismerése, megismertetése, ápolása, fenntartása, hagyományos régi üvegformák rekonstrukciói. Az e közben megismert, megismerendő gondolkodásmód egyre elmélyültebb gyakorlása, ennek kortárs művészi üvegmunkákban megjelenítése. Az üvegfúvó-művész-mester dönt a készülő tárgy rendeltetéséről, formájáról, arányairól akár üvegfúvás közben, tehát nem a mennyiségi termelés, hanem kiváló minőségű üvegtárgykészítés a cél, merev célképzet nélkül, ahol a figyelmezett, elvégzett munka a fedezet, az életrevaló változtatás, változatosság lehetőségével, képességével.
Az Alapítvány célkitűzése az ilyen munkához, alkotói magatartáshoz műhely kialakítása, ahol már megjelennek a társszakmák is, úgy mint üvegolvasztó (vegyész), kerámia-, fa-, fémműves és szerszámkészítő.
A távlati célok közt szerepel új műhelyek kialakításának segítése, a 21. század üvegműhelyeiért. Az Alapítvány célkitűzése továbbá tanulmányok készítésének, tudományos kutatómunkák támogatása, különös tekintettel az üveg történeti fejlődésére, a magyar és európai üvegkultúra jellegzetességeinek és viszonyának megismerésére, néprajzi-, szociológiai beágyazottságának, a rokon szakmákhoz való viszonyának, egymásrahatásainak vizsgálatára. Az Alapítvány célkitűzése a társszakmákra, azok tagbeli képviselőire támaszkodva, az üvegművész szakma folyamatos megújítása, lehetőségeinek, kereteinek tágítása, a fent vázolt hagyományos kézműüveges ismeretek gyakorlata után és által. Alkotók ösztöndíj formájú támogatása, és műhelyek biztosítása.
Az Alapítvány célkitűzése végül symposionok, kiállítások szervezése, lebonyolítása, illetve az oktatás, a megszerzett, birtokolt tudás átadása, az üvegműves, -művészeti tanulás támogatása, kézműves táborok szervezése, lebonyolítása. Hazai és külföldi tanulmányutak támogatása, kiemelten az üvegművesség kapcsolataira.
Ezek a Fénybánya Huta-Üveg Alapítvány céljai.
A tagság nem csak üvegművészekből áll, hanem olyan szobrászokból, festőkből és iparművészekből is,
akik szeretnek üveggel dolgozni.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS